RU

 

 
Paslaugų ir gaminių sertifikavimas Lietuvoje
 
Standartas – tai susitarimo pagrindu parengtas ir pripažintas, įstaigos patvirtintas dokumentas, nustatantis bendram ir daugkartiniam naudojimui tinkančias taisykles, bendruosius principus ar charakteristikas, yra skirtas įvesti optimalią tvarką tam tikroje srityje. Gaminiams, produktams ir paslaugoms įmonės gali taikyti Lietuvos standartus (LST) arba rengti įmonės standartus (ĮST). Įmonių veikloje pirmenybė turėtų būti teikiama Lietuvos standartams, kurie yra priimti, remiantis tarptautiniais ir Europos standartais. 

Nuo 2004 m. gegužės 1 d. prekių techniniam reglamentavimui Lietuvoje pradėtos taikyti Europos Sąjungos direktyvos, kurios skirstomos į dvi grupes: „senojo požiūrio“ direktyvos ir „naujojo požiūrio“ direktyvos. „Senojo požiūrio“ direktyvoms būdingas konkretus ir detalus įvairių produktų reikalavimų reglamentavimas. Techniniuose reikalavimuose nustatoma maisto produktų ir pramonės gaminių sudėtis, kokybė, veikimas, sauga, įpakavimas, ženklinimas ir kt.

„Naujojo požiūrio direktyvos“ reglamentuoja tik pagrindinius privalomus reikalavimus, susijusius su produktų sauga, galimu jų poveikiu vartotojų sveikatai ar aplinkai.

Kokybės standartai (ISO 9000 ir ISO 14000)

Vienas iš svarbiausių veiksnių, padedančių didinti prekių, paslaugų konkurencingumą, yra kokybė bei jos stabilumas. Verslo klientus domina kiekvienos įmonės sugebėjimas tvarkytis ir organizuoti savo veiklą, siekiant rinkai pateikti keliamus reikalavimus atitinkantį produktą. Todėl, renkantis tiekėją ar verslo partnerį, vertinamas ne tik tiekiamas produktas, bet ir tiekėjo patikimumas kokybės srityje, kuris labai priklauso nuo taikomų kokybės vadybos metodų bei aplinkosaugos vadybos sistemų (ISO 9000 ir ISO 14 000).

Su ISO 9000 standartais tiesiogiai susijęs kokybės sistemų sertifikavimas. Vadybos sistemos sertifikavimas – tai nepriklausomų ekspertų organizacijos (sertifikavimo įstaigos) patvirtinimas, kad įmonėje įdiegta vadybos sistema atitinka jai keliamus reikalavimus vis svarbiasniais šiuo metu ir įgauna vis didesnę reikšmę aplinkos apsaugos klausimai. Tarptautinės standartizacijos organizacijos  parengtuose standartuose pateiktos priemonės ir būdai, kurie padėtų įmonėms valdyti aplinkai daromą neigiamą poveikį. ISO 14001:1996 skirtas įmonėms, norinčioms įdiegti ir gerinti aplinkos apsaugos vadybos sistemą, taip pat parodyti, kad įmonė laikosi aplinkos apsaugos politikos.

Lietuvoje šie standartai išleisti su žymenimis LST EN ISO 14001:1999 ir LST EN ISO 14004:1999, kurie reiškia, kad Lietuvos standartas tapatus Europos Sąjungos (EN) ir tarptautiniam (ISO) standartui.

ISO 14000 vadybos sistemų diegimas būna pravartus aplinką teršiančioms įmonėms, kurių būklė aplinkos apsaugos srityje dar nėra gera.

Atitikties įvertinimas

Lietuvos Respublikos atitikties įvertinimo įstatymas nustato produktų, procesų, paslaugų, kokybės sistemų ir fizinių asmenų kvalifikacijos atitikties įvertinimo sistemos struktūrą, įgaliotų institucijų, Nacionalinio akreditacijos biuro, sertifikacijos įstaigų, bandymų ir kalibravimo laboratorijų, kontrolės įstaigų ir tiekėjų pagrindines pareigas ir teises bei kitus šios sistemos pagrindus.

Atitikties įvertinimo objektai yra:

produktai, procesai ir paslaugos;

kokybės sistemos;

fizinių asmenų kvalifikacija atlikti tam tikrą darbą.

Metrologija

Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymas nustato matavimų vienovės užtikrinimo Lietuvos Respublikoje pagrindus, Lietuvos metrologijos sistemos organizacinę struktūrą, reguliuoja valstybės institucijų ir juridinių bei fizinių asmenų santykius, atsirandančius dėl teisinei metrologijai priskirtų matavimo priemonių gamybos, prekybos, naudojimo, nuomos ir taisymo.

Pastatai privalės turėti energetinius sertifikatus

Lietuvoje po Naujųjų metų įsigaliojo patikslintas Statybos įstatymas, kuriame reglamentuotos nuostatos dėl pastatų energinio naudingumo sertifikavimo.

Energinio naudingumo sertifikatas bus išduodamas nustačius, kiek pastatas sunaudoja energijos, ir įvertinus jo energinį naudingumą. Pasak Aplinkos ministerijos pranešimo, minimalūs pastatų energinio naudingumo reikalavimai bus privalomi ir statomiems naujiems, ir rekonstruojamiems ar kapitališkai remontuojamiems pastatams. Tai bus taikoma statiniams, kurių bendras naudingasis vidaus patalpų plotas didesnis kaip tūkstantis kvadratinių metrų ir kurių rekonstravimo ar kapitalinio remonto metu atliekamų darbų, susijusių su energinio efektyvumo gerinimu, kaina sudaro daugiau kaip 25 proc. pastato vertės.

Sertifikuoti pastato energinį naudingumą bus privalu jį statant, parduodant ar išnuomojant. Statytojas (užsakovas) ar savininkas pirkėjui ar nuomininkui šių pageidavimu turi pateikti pastato energinio naudingumo sertifikatą, kurio galiojimo laikas negali būti ilgesnis kaip 10 metų. Šios nuostatos taikomos ir parduodant ar išnuomojant pastato dalis - butus, kitos paskirties atskiro naudojimo patalpas.

Statomus naujus pastatus bus privalu sertifikuoti nuo 2007 metų sausio 1 dienos, o kitus pastatus įstatymo numatytais atvejais - nuo 2009 metų sausio 1 dienos.

Statinių ir būstų energetiniai stabilizatoriai

Geopatogeninis stresas – taip vadinamas poveikis, kurį sukelia „sutrūkinėję“ natūralūs žemės magnetiniai laukai. Gausūs tyrinėjimai leidžia daryti išvadą, kad ilgalaikis šio spinduliavimo poveikis silpnina žmonių imuninę sistemą ir didina tikimybę susirgti vėžiu, chroniškomis bei kitomis mirtinomis ligomis.

Vakarų Europos šalyse ištyrus 5400 žmonių, mirusių nuo vėžio, būstus, paaiškėjo, kad visi butai ir namai buvo patogeninėse zonose. Vokietijoje, Austrijoje ir Prancūzijoje ligoninėse, kur statyti lovas, nustatoma pasitelkiant radiosteziją. O prieš išduodant leidimus statyboms tiriama, ar sklypai neveikiami neigiamo žemės spinduliavimo.

Gyventojų sveikatą veikia ne vien geopatogeniniai stresai, bet ir dirbtiniai elektromagnetiniai laukai, kuriuos sukuria elektromagnetiniai prietaisai. Žmogaus kūnas yra labai jautrus ir reaguoja į bet kokį, net silpniausią, elektromagnetinį lauką. Šiuo metu ypač miestų gyventojus intensyviai veikia galybė įvairios kilmės elektromagnetinių laukų. Pasaulinė sveikatos apsaugos organizacija 1993 m. Ženevoje konstatavo, kad žmogaus kūnas spinduliuoja elektromagnetinius virpesius, kurių dažnis siekia iki 300 Hz. Tai reiškia, kad esame jautrūs visoms elektros linijoms, buities ir biuro elektriniams įrenginiams, mobiliesiems telefonams, mikrobangų krosnelėms, radarų ir net palydovinių TV ir radijo bangoms.

Visa tai neigiamai veikia žmogaus organizmą. Elektromagnetinių impulsų srautų, einančių per mus, intensyvumas, kaip apskaičiavo mokslininkai, beveik 200 mln. kartų viršija tą lygį, kuriuo buvo veikiami mūsų protėviai. Nuolatinis elektros laidų, įvairių elektros įrenginių poveikis yra rizikingas žmogaus sveikatai. Pavyzdžiui, tyrimais nustatyta, kad ilgalaikis aukštos įtampos linijų ir transformatorinių poveikis sukelia leukemiją (kraujo vėžį). Statiniams ypač pavojingi požeminiai elektros kabeliai, mat jie kartais generuoja labai galingus elektromagnetinius laukus, pavojingus žmonių organizmui.

Poveikį reiktų koreguoti

Kaip galima apsisaugoti nuo geopatogeninių zonų ir kitų neigiamų poveikių būstuose? Atsakymas toks: jas nustačius radiostezija (biolokacija) paprasčiausia reikia pakeisti gyvenamas patalpas ar bent jas koreguoti. Pasaulyje dabar yra daug techninių naujovių, įvairių prietaisų - generatorių, neutralizuojančių geopatogeninių zonų veikimą. Daugelis jų iš tiesų yra naudingi, tačiau kai kurie niekam tikę, veikia tik tam tikrą laiką ir nedideliu spinduliu. Vienu iš geriausiu geopatogeninių zonų neutralizatoriumi iki šiol buvo laikomas „Radi tech“, sukurtas „Dulwich health Sociaty“ Anglijoje. Šis neutralizatorius, nors mažų matmenų, veikia visą gyvenamąjį namą - saugo jį nuo neigiamos spinduliuotės įtakos.

 Padėtį galima pataisyti ir neigiamų jonų generatoriais, – jais išgauti atmosferoje esančių teigiamų ir neigiamų jonų balansą; tačiau generatorius turite parinkti tinkamus. Įvairūs jonizavimo „šviestuvai“ gana neefektyvūs ir gali pakenkti žmonėms. Daugelis jonizatorių sukuria stiprius elektromagnetinius laukus, kurie dažnai vietoj teigiamų duoda neigiamus rezultatus. Tinkamai įvertinti teigiamų ir neigiamų jonų koncentraciją, rekomenduoti geriausią jonizatorių gali tik specialistai.

Vilniuje vykusioje tarptautinėje parodoje „Baltmedica“ lankytojų{ypač gydytojų} susidomėjimo sulaukė ADR stimuliatoriai, skirti žmogaus bei jo būsto ir aplinkos energijai gerinti ir subalansuoti. Pirmą kartą Lietuvoje valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba šiems prietaisams suteikė medicinos prietaiso aprobavimo pažymėjimą .

Pagrindinis ADR prietaisų elementas - erdvinė sistema, vadinama energijos apytakos moduliniu elementu. Ši sistema sukurta įžymaus lenkų išradėjo inžinieriaus A.Vosinskio ir užpatentuota.  ADR stimuliatoriai skirti žmonių, būstų ir aplinkos apsaugai nuo patogeninių ir elektromagnetinių spinduliavimų. ADR stimuliatoriai yra dviejų tipų: ADR-3, tai keraminis 72 mm skersmens skritulys, dedamas energetiškai pačioje blogiausioje buto ar pastato vietoje (tai nustatoma radiostezijos būdu). Jei spinduliavimo lygis yra žemas, pakanka vieno ADR-3 stimuliatoriaus. Jei radiostezijos metodais nustatoma, kad patogeninių zonų spinduliavimas didelis, būtini keli susiję ADR prietaisai energetiškai blogiausiose vietose.

Visi ADR stimuliatoriai yra ilgaamžiai, neišsieikvoja ir negenda. Kita ADR prietaisų modifikacija – ADR PROTECT skirta kenksmingiems būstų aplinkai elektromagnetiniams spinduliavimams redukuoti (elektromagnetinei buitinei bei darbo aparatūrai ir kompiuteriams).

Prietaiso veikimas pagrįstas specifiškai išdėstytais šešiais magnetiniais laukais, kurie matomi ant skrituliuko kaip iškilūs 2 mm žiedai. Iškilimuose yra aktyvūs energetiniai taškai iš keramikos ir metalo oksidų mišinių. Visa tai sukelia specifinį mikrobangų spinduliavimą. Norint užtikrinti gerą žmogaus ir būsto energetiką, ADR PROTECT rekomenduojama priklijuoti prie buitinių kompiuterių pelės ar mobiliojo telefono taip, kad prietaisas netrukdytų naudotis. Tuomet energetinė apykaita tarp prietaiso ir jo aplinkoje esančių žmonių sugrąžina aplinkiniams energetinę pusiausvyrą, kuri buvo pažeista veikiant patogeniniam spinduliavimui.

ADR prietaisų efektyvumas pripažintas ir vertintas tarptautiniu mastu. Daugelio šalių tarptautinio lygio ekspertai tikrino šiuos prietaisus, jų poveikį žmogaus organizmui. Už prietaisų sukonstravimą lenkų išradėjas A.Vosinskis gavo prestižinius mūsų planetos apdovanojimus: aukso medalį 49 naujų tyrimų ir technologijų mugėje „Brussels Eureka“ Briuselyje 2000 metais ir aukso medalį terapinių priemonių grupėje didžiausioje pasaulinėje inovacijų parodoje INPEX JAV, Pitsburge, š.m. gegužės mėnesį.

Nuotekų valymo įrenginių sertifikavimas – patikėti ar įsitikinti

Tinkamai sutvarkyta buitinių nuotekų nuvedimo sistema yra svarbi sąlyga, užtikrinanti gyvenimo patogumą individualiame name. Kad ši sąlygą išliktų ilgai, reikia atsižvelgti į aplinkos apsaugą, jos reikalavimus. Tai reiškia, kad buitinės nuotekos turi būti netik pašalinamos, bet ir tinkamai išvalomos. Kai šalia gyvenamojo pastato nėra miesto komunalinių tinklų, vienas iš būdų tinkamai išvalyti nuotekas yra patikimo biologinio valymo įrenginio suprojektavimas, įdiegimas, panaudojimas, priežiūra ir aptarnavimas.  Pačiame šio verslo saulėtekyje viskas atrodė gražu, kol buvo sukurtas mechanizmas – vadinamoji „eksperimentinė tvarka“, kuri leido nesunkiai apgauti tūkstančius mokantį klientą.

Dešimtys firmelių kreipėsi į Aplinkos ministeriją ir gavo leidimą eksperimento tvarka statyti valymo įrenginius. Tačiau nebuvo numatyta jokios atsakomybės dėl prekės ir paslaugos kokybės. Buvo priimta neklausinėti, ar firma turi konstrukcijų sertifikatus, įrenginiai nelicencijuojami, o minėtas eksperimentas nekontroliuojamas ir nereglamentuojamas. Kartais įrenginys būna tikrai geras, tik ne tam adresatui skirtas: privačiam namui tinkamas pastatomas restorane ar pan.

Nieko nenutuokiančiam klientui, kuris temato Aplinkos ministerijos duotą sutikimą eksploatuoti vieną ar kitą įrenginį, į žemę įkasamas paprastas vamzdis arba, prisiminus komišką atveją Klaipėdoje, iškišamas akvariumo įrenginys. Žinodama, kad užsakovas nesiskųs, tokia firma ir toliau apgaudinėja klientus, o šie, baimindamiesi aplinkos apsaugos inspektorių, guodžiasi patyliukais.

Norintiesiems „nenudegti“, perkant vandens valymo įrenginį, patartina prieš sudarant sutartį gerai apgalvoti jos punktus – kad firma ne tik detalių krūvą atvežtų, bet ir pastatytų bei prižiūrėtų įrenginį, žodžiu, darytų viską, ką žada reklaminiuose lankstinukuose. Reikėtų sužinoti, ar firma turi konstrukcijų sertifikatus, kadangi įrenginio konstrukcijai sulūžus ar surūdijus nebus kam atsakyti. Taip pat būtina reikalauti, jog firma duotų 10 metų konstrukcijos garantiją, išsiderėti, kad vykdytojas apmokėtų užsakovui aplinkosaugininkų skirtas baudas, kurias pastarajam kada nors ateityje gali „užtraukti“ netinkamas įrenginys.

Daugybė vienadienių firmų pačios nežino, ką tiekia, reklamuoja ir parduoda kelias dešimtis tokių įrenginių. Užsakovai, supratę esą apgauti, jiems iškelia daugybę bylų, o firmos dingsta kaip į vandenį. Norinčios prekiauti tekalų valymo įranga bendrovės registruojamos tik įsitikinus, kad žadama diegti technologija yra tinkama ir tam tikromis sąlygomis tas įrenginys veiks.  Nėra net reikalavimų, jog firma turėtų tam tikrą kvalifikaciją siūlomam įrenginiui pastatyti. Tokie įrenginiai nėra įtraukti į statybos dokumentus kaip potencialiai pavojingi arba ypatingos svarbos objektai, todėl jie nėra sertifikuojami. Vienintelis reikalavimas – kad tas įrenginys nesupūtų po kelerių metų, toje vietoje neįgriūtų gatvė. Parazituojančios firmos sudaro tik nedidelę dalį vandenvalos srities problemų.

Čia ne vien tiekėjų problema, juk įrenginys gali neveikti dėl statybos klaidų, projektavimo, parinkimo ir derinimo eksploatavimo klaidų, kai tie įrenginiai paprasčiausiai valo ne tai, ką turėtų valyti. Ir nors firma ir duoda knygelę su naudojimo instrukcija, dažniausiai būna taip, kaip nusipirkus televizorių, instrukcijos numetamos į šoną. Atrodo, įjungei į kištukinį lizdą ir turėtų veikti.

Taip ir valymo įrenginiai - įsirengei, užkasei ir atsiminei tik tada, kai pradeda smirdėti, tualete kyla vanduo ir panašiai. Todėl Aplinkos ministerija rengiasi organizuoti kursus, kurių metu būsimieji vandenvalos įrenginių savininkai bus supažindinami su visa reikalinga informacija apie šių įrenginių savybes, konstrukciją, priežiūros ir eksploatacijos tvarką.

Šaltinis: ,,Lietuva pristato " 2006/Nr.1

 
 
 

Susipažinkime   |   Radiostezija   |   Paslaugos   |   Nuorodos   |   Straipsniai   |   Kontaktai

TAIP PAT KVIEČIU APLANKYTI KITAS MANO SVETAINES:

 

© 2007 - 2024 Jonas Jukonis. Kopijuoti be autoriaus sutikimo griežtai draudžiama.

Powered by: WebProBox