RU

 

 
Subalansuoti energijos srautai - gero būsto pagrindas
 
Patalpų interjeras, apšvietimas, išplanavimas, orientavimas pasaulio šalių atžvilgiu yra papildomi fengšui elementai, kurie energetiškai blogose zonose yra neveiksmingi ir kurių panaudojimas neturi jokios prasmės.

"Patys galingiausi mūsų pasaulio faktoriai yra tie, kurių negalime pamatyti, išgirsti ar pajusti", - rašė senovės kinų filosofas Laozi.

Vienas tokių faktorių yra geopatogeninės žemes zonos ir anomaliniai energetiniai laukai. Jie nematomi, neturi nei kvapo, nei spalvos, jų negalima išmatuoti ar užfiksuoti šiuolaikiniais fiziniais prietaisais.

Žodis "geopatogeninis" kilęs iš dviejų žodžių: "geo" - žemė, ir "pathos" - liga. Geopatogeninėmis vadinamos tokios gamtinės zonos, kurios dėl įvairių žemės geologinių, struktūrinių žemės pokyčių - žemės žievės vingių, tektoninių lūžių, energetinių ir vandens srautų - neigiamai veikia gyvus organizmus. Žemė ir visi gyvi organizmai skleidžia virpesius tokiais dažniais, kurie papildo vieni kitus, o geopatogeninėse žemės zonose virpesių harmonija pažeidžiama.

Rasti tokias problemiškas zonas sugeba tik žmonės, turintys tam tikrų įgimtų ir išpuoselėtų savybių. Šiuolaikinio mokslo lygmuo leidžia mums užregistruoti tik nedidelę milžiniško virpesių, procesų, reiškinių dalį.

Kai kurie spinduliavimai kenkia

Mintis, kad žemė gali būti kenksmingų spinduliavimų šaltinis, gimė labai seniai. Prieš daugelį amžių žmonės tai žinodami rinkdavo geriausias vietas ganykloms ir būstams. Ypač kruopščiai būdavo renkamos vietos šventykloms ir gynybinės paskirties statiniams. Geroms vietoms rasti buvo naudojamasi žmonių su specialiomis žiniomis ir energetinėmis savybėmis paslaugomis. Žemės energetinių spinduliavimo zonų nustatymo metodika aukščiausią lygį pasiekė Kinijoje, būdama viena pagrindinių fengšui mokslo dalių. Visai neseniai Vakarų pasauliui šis mokslas atgimė geomantijos vardu.

Yra daug rūšių spinduliavimų, kurių poveikis gyviems organizmams neutralus ir tik tam tikra jų dalis kenkia. Tokiems spinduliavimams priklauso biogeniniai, technogeniniai, geopatogeniniai spinduliavimai, taškiniai formų ir medžiagų spinduliavimai, atspindžių spinduliavimai.

Techninio elektromagnetizmo poveikis

Pastaruoju metu daug rašoma apie techninio magnetizmo poveikį žmonių sveikatai. Mūsų buitis prietaisai įranga, aparatai, be kurių negalime įsivaizduoti komforto, generuoja bangas, perveriančias visą biosferą savo-tišku bangų dušu.

Blogiausia tai, kad žmonės nejaučia minėtų bangų poveikio ir tik išsamūs statistiniai medicinos tiriamieji darbai – kai tikrinami žmonės, gyvenantys prie aukštos įtampos linijų, televizijos bokštų, - leistų tiksliai įvertinti pražūtingą jų poveikį. Tačiau Lietuvoje tuo niekas nesidomi.

Elektromagnetizmo poveikis žmogaus organizmui pasireiškia tuo, kad pakeičiamos kraujo elektromagnetinės charakteristikos - atsiranda vadinamasis elektrinio kraujo fenomenas, tai neigiamai atsiliepia žmonių sveikatai. Pagrindinis minėto poveikio simptomas - kraujagyslių kalkėjimas ir trombų atsiradimas.

Didelę biologinę ir fiziologinę įtaką žmogui turi aplinkos, oro jonai (aeronai). Jų poveikį žmogaus organizmui 1919 metais tyrė rusų mokslininkas Žiževskis, jis nustatė, kad neigiamos poliarizacijos jonai gerina žmogaus organizmo funkcinę būklę, o teigiamos poliarizacijos - atvirkščiai. Todėl renkant vietoves statiniams, butams ar gamybos veiklai būtina nustatyti oro jonizaciją.

Naudojantis radiostezija, šiuo metu nustatomas kitas labai svarbus žmonėms - radioaktyvusis energetinis spinduliavimas (išorinių šaltinių ir sugertos radiacijos). Pavyzdžiui, mažai kam žinoma, kad bendras Vilniaus radiacinio spinduliavimo lygis yra didesnis nei Ignalinos.

Radioaktyvų poveikį patiriame visą gyvenimą, didžiausia jo dalis - iš saulės. Urano rūdų ir kitų radioaktyvių medžiagų, esančių žemės gelinėse, radioaktyvus spinduliavimas gali sukelti leukemiją ir vaikų išsigimimus. Radioaktyvūs jonai, susidarantys skylant uranui, jungiasi su oro dalelėmis ir su juo patenka Į mūsų būstus. Įvairiuose žemės rajonuose (Švedijoje, JAV) yra rastos tokios patogeninės zonos, kuriose radiacijos lygis didesnis, nei buvo po Černobylio avarijos.

Pavojingiausios -geopatogeninės zonos

Pats pavojingiausias faktorius žmogui - geopatogeninės zonos. Tai įvairaus dydžio žemės zonos, dar vadinamos reaktyvinėmis, ilgalaikis buvimas jose sukelia žmogui ilgalaikes ligas.

Geopatogeninės zonos būna mažos, vietinės ir didelio pločio juostų tinklinių kvadratų pavidalo. Jų struktūra iki galo neištirta, nes to atlikti turimomis techninėmis priemonėmis negalima, bet nustatytas ypač sudėtingas geopatogeninių zonų polimorfinis pobūdis. Nustatyta ir tai, kad geopatogeninis žemės spinduliavimas - tai aukšto dažnio, decimetrinio diapazono į elektromagnetinis laukas.

Nustatyti šie pagrindiniai geopatogeninio spinduliavimo šaltiniai:

1. Požeminiai vandens srautai, vandens srautų, esančių skirtinguose lygmenyse, susikirtimo zonos

2. Žemės geologiniai lūžiai

3. Požeminių vandens srautų ir geologinių lūžių zonos, indukciniai kryžiai.

4. Energetiniai tinklai.

5. Dvigubo veikimo zonos.

Nagrinėti neigiamų energijų šaltiniai yra svarbiausi ieškant geriausių vietų statiniams, butams, biurams ir parduotuvėms.

Geopatogeninio spinduliavimo zonose visų pirma pasireiškia tokie simptomai: nuovargis, nemiga, irzlumas, raumenų traukuliai, prakaitavimas, širdies negalavimai. Panaikinus minėtą poveikį žmogui (perkėlus miego ar darbo vietą), visi sveikatos sutrikimai per mėnesį pradingsta.

Visi minėti ir kiti energetiniai srautai turi didelę įtaką žmogaus sveikatai, jo būsto ir aplinkos geram fengšui, todėl juos ypač svarbu gerai nustatyti, Norėčiau pabrėžti tai, kad geriausios energetiniu požiūriu vietos parinkimas - gero fengšui pagrindas.

Pas mas populiari "kosmetinė-interjerinė" fengšui forma nėra svarbiausia. Ji iš esmės negali išspręsti rimtų gamtos ir energetinių laukų poveikių problemų. Todėl pagrindinis fengšui uždavinys - nustatyti blogas energetines zonas ir parinkti geras. Patalpų interjeras, apšvietimas, išplanavimas, orientavimas pasaulio šalių atžvilgiu yra papildomi fengšui elementai, kurie energetiškai blogose zonose yra neveiksmingi ir kurių panaudojimas neturi jokios prasmės.

 

Jonas JUKONIS - profesionalus radiostezistas
Kopijuoti be autoriaus sutikimo griežtai draudžiama

 
 
 

Susipažinkime   |   Radiostezija   |   Paslaugos   |   Nuorodos   |   Straipsniai   |   Kontaktai

TAIP PAT KVIEČIU APLANKYTI KITAS MANO SVETAINES:

RADIOSTEZIJA.LT

BIOENERGETIKA.LT

BIOTRONIKA.LT

BIOLOKACIJA.LT

BIORITMIKA.LT

GEOTRONIKA.LT

RADIONIKA.LT

AJUVERDA.LT

 
 

© 2007 - 2024 Jonas Jukonis. Kopijuoti be autoriaus sutikimo griežtai draudžiama.

Powered by: WebProBox