RU

 

 
Verslo patalpų įrengimo pagrindiniai principai (2 dalis)
 
Daugelyje pasaulio šalių radiostezija ir tokie senovės Rytų mokslai kaip fengšui, keturi likimo stulpai ir I-CIN plačiai naudojami verslo sėkmei stiprinti. Azijoje, Amerikoje, Vakarų Europos šalyse žymiausios firmos dažnai kviečiasi radiostezijos, fengšui specialistus, norėdamos gerai įrengti prekybos centrus, aukcionus, organizuoti įvairias parodas.

Esantiems prie gatvių verslo pastatams didelę įtaką turi ir transporto judėjimo kryptys. Pavyzdžiui, parduotuvės durys yra sukonstruotos geriau, jos atveria kelią gatve tekančiai gyvybinei energijai. Jeigu parduotuvės durys tarsi atspindi gyvybinę energiją, yra gana blogas energetiniu požiūriu elementas.

Visų verslo pastatų durys turi būti varstomos į vidų. Taip energija lengviau patenka į pastato vidų ir klientams sunkiau išeiti.

Prekybos centrui, restoranui svarbiausia taisyklingai suprojektuoti pagrindinio įėjimo duris. Tai - bet kokio verslo akcentas. Psichologų nustatyta, kad klientas pirmu žvilgsniu suformuoja savo santykį su verslo patalpomis ir pačiu verslu, pajunta blogas ar geras emocijas.

Atkreipkite ypatingą dėmesį į pagrindinio įėjimo dizainą. Nuo seniausių laikų fengšui specialistai tvirtina, kad verslo sėkmė įeina kartu su klientu. Įėjimo durų spalvos ir dizainas turi būti tokios, kad norėtųsi įeiti net ir neturint tikslo. Pagrindinis įėjimas turi būti erdvus ir svetingas, apšviestas ir gerai matomas iš kelio pusės. Pagrindinio įėjimo durys turi būti pakankamai didelės, tačiau turi išlikti harmoninga pusiausvyra su statinio ir prekybinių patalpų matmenimis. Atkreipkite dėmesį, kad pagrindinės įėjimo durys nebūtų mažesnės už vidines įėjimo į prekybos patalpas duris.

Pagrindinio įėjimo durys negali būti prieš šalia esančių pastatų kampus.

Pagrindinis įėjimas į verslo patalpas negali būti prieš laiptus į antrą aukštą. Jis negali būti prieš bažnyčias, prieš aukštus pastatus, negali būti nukreiptas į upę, būti akligatvių gale, nes juose susikaupia didelis neigiamos energijos kiekis iš pagrindinio kelio. Jei jūsų prekybos ar verslo centras yra vienoje eilėje su panašiais statiniais, atkreipkite dėmesį, koks jūsų pastato fasado santykis su gretimų pastatų fasadais. Jei jis daug siauresnis nei kaimynų, jie neigiamai veiks jūsų verslą, o jei jūsų fasadas bus daug platesnis, jūs didinsite savo sėkmę kaimynų sąskaita.

Būtina nuolat palaikyti idealią grindų prie pagrindinio įėjimo švarą. Pagrindinės durys būtinai turi būti neperšviečiamos, nedarykite jų iš stiklo ar skaidraus plastiko. Dvivėrės pagrindinės durys daug geresnės už vienvėres.

Jei yra galimybė, pagrindines duris darykite prieš neužstatytą erdvę. Tai - vienas iš sėkmę garantuojančių veiksnių. Pagrindinio įėjimo durys neturi atsiverti prieš aukščiau pastato grindų esančius pylimus, tai ypač aktualu statiniams ant šlaitų. Verslo sėkmę padidina ir vandens srautai, nesvarbu, ar dirbtiniai (kanalai, vandentiekio linijos), ar natūralūs (upeliai, upės). Atkreipkite dėmesį, kad tai nustatoma nuo statinio paradinės įėjimo pusės žiūrint į vandens srautą.

Jūs stovite tarpduryje ir žiūrite į vandens srautą, o ne priešingai. Vandens srautai turi tekėti iš kairės į dešinę pro pagrindinį įėjimą, jei pagrindinio įėjimo kryptis orientuota į vieną iš pagrindinių (šiaurė, pietūs, rytai, vakarai) krypčių, arba iš dešinės į kairę, jei pagrindinis įėjimas orientuotas į vieną iš tarpinių krypčių (šiaurės rytai, šiaurės vakarai, pietryčiai ar pietvakariai).

Fengšui teorija nurodo dvi prie pagrindinio įėjimo esančias zonas. Žiūrint į verslo pastatą iš kelio pusės, kairėje prie pagrindinio įėjimo yra žinių ir informatikos zona, kuri ypač svarbi verslui. Ji aktyvizuojama mėlyna spalva (meno dirbiniais, įvairiais kitais akcentais). Prie dešinės įėjimo pusės yra naudingų partnerių zona. Ji aktyvizuojama pilka, juoda bei balta spalvomis.

Verslo pastatai su keliais pagrindiniais įėjimais ir vestibiuliais - blogi įmonėms ir jose dirbantiems žmonėms (kyla daug konfliktų ir neišsprendžiamų problemų). Sėkmės tokiuose pastatuose nesitikėkite.

Tinkamas pagrindinio įėjimo parinkimas fengšui laikomas stabilumo ir finansinės sėkmės garantu. Rytuose pagrindinis įėjimas lyginamas su pastato burna. Jis nustatomas kiekvienam savininkui individualiai. pagrindinis įėjimas į pastatą nusako viso namo energetinę vibraciją. Jei jūs esate pakankamai jautrus, įeinant į įvairius namus, jums kils skirtingos emocijos: vienur jausitės laisvai, kitur būsite apimtas slogumo, jausite diskomfortą. Blogas pagrindinis įėjimas formuoja blogą pastato patalpų energetiką.

Mašinų aikšteles visada būtina įrengti po žeme, bet jokiu būdu ne apatinio aukšto lygyje.

Pasistenkite aktyvizuoti vestibiulių teikiamą energiją. Tam galima panaudoti daug korekcijos priemonių - augalų, akvariumų, krištolinių liustrų, dekoratyvinių elementų, meno dirbinių. Prekybinių patalpų apdailos spalvos geriausios raudonų ir bordinių atspalvių (gali būti ir šviesiai melsvos, gelsvos, pilkos spalvos). Prekybinės patalpos jokiu būdu negali būti baltos spalvos. Parduotuvių vitrinos turi būti apiformintos ne griežtomis simetrinėmis, bet banguotomis, švelniomis kompozicijomis.

Prekybinių centrų pardavėjai turi būti visada atsisukę veidu į įėjimus, sveikinti klientus šypsena.

Prekybinės patalpos turi būti gerai apšviestos. Jose turi būti palaikoma atitinkama temperatūra. Prekės turi būti eksponuojamos kiek įmanoma patraukliau ir būti lengvai prieinamos apžiūrėti. Ypač reikia vengti prekėmis perkrauti patalpas. Tokioje aplinkoje klientai jausis nepatogiai. Jiems svarbu sudaryti gero judėjimo prekybinėmis salėmis sąlygas. Įrengiant prekybos sales, būtina laikytis taisyklės, kad prekybos salę lankančių žmonių ir prekių santykis būtų 1:5.

Kelių aukštų prekybiniuose centruose patartina, kad iš aukščiau esančių aukštų būtų matomi žemesnieji. Patalpose turi būti pakankamai gero oro, geras vėdinimas. Tyla prekybos patalpose bloga, kaip ir per didelis triukšmas. Geriausia, kai patalpose skamba gera, tyli muzika.

Kuriant prekybinio salono dizainą, be pagrindinių principų, yra ir kai kurių savitumų. Pavyzdžiui, avalynės parduotuvėse avalynė turi būti eksponuojama tik akių lygyje lentynėlėse, panašiose į knygoms skirtas lentynas. Tik jos turi būti pasvirusios 5 laipsnių kampu. Veidrodžiai, skirti matuotis batams, turi būti pasvirę 25 laipsnių kampu.

Papildomam erdvės ir turtingumo efektui sudaryti naudotini veidrodžiai. Jie simboliškai dvigubina viską, ką atspindi.

Svarbiausia vieta prekybos patalpose - kasos aparato vieta. Ji turi būti arti įėjimo ir nukreipta kampu, būtinai teigiamoje žemės spinduliavimo zonoje.

Juvelyrinių brangenybių parduotuvėse turi būti sudarytos saugumo sąlygos. Brangenybių laikymo seifai turi būti tik teigiamose žemės spinduliavimo zonose.

Grožio salonuose ir kirpyklose fotelius, skirtus klientams aptarnauti, būtina statyti taip pat teigiamose žemės zonose.

Restoranuose ir kavinėse ypač svarbu nustatyti teigiamas žemės spinduliavimo zonas ten, kur ketinama ruošti valgius. Šiuo atveju radiostezijos metodika, nustatanti teigiamas energetines zonas, turi dvigubą efektą, veikia ir kulinarinę, ir finansinę restorano ar kavinės veiklą.

Gamybinėse patalpose didžiausia problema - triukšmas. Jį sumažinus, panaikinamas ir neigiamas energetinis poveikis. Praėjimai tarp gamybinių įrengimų turi būti pakankamai platūs. Reikia vengti T formos praėjimo. Neįrenginėkite darbo vietų ilgų praėjimų galuose. Patalpose turi būti pakankamas apšvietimas ir vėdinimas. Kiek galima padidinkite patalpų apšvietimą, laikykite kuo daugiau kambarinių gėlių. Tai labai teigiamai veiks darbo atmosferą ir rodiklius.

Sandėliuose ypač svarbu tinkamai apšviesti darbinį plotą. Dažnai įmonės plečiasi, o sandėlių patalpos lieka tos pačios. Tik juose vis daugėja produkcijos, užkraunami praėjimai, sumažėja darbinis sandėlių manevringumas. Žmonėms tokioje aplinkoje daug sunkiau dirbti. Jiems dažnai genda nuotaika, dėl to prastėja darbų kokybė. Sandėlių teritorijose būtina palaikyti švarą ir tvarką. Jeigu patalpose būna dvejos ar trejos durys, tai sukelia energetinių "skersvėjų" problemą. Per tokį "skersvėjį" ištraukiama patalpų energija. Todėl patartina naudotis vienu metu tik vienomis atvertomis durimis.

Verslo sėkmei didžiulę įtaką turi biurų sutvarkymas, patalpų spalvų ir formų parinkimas. Apie tai rašiau anksčiau.

Atminkite, kad radiostezijos metodika gydomas aplinkos kūnas, nustatomos geriausios jo egzistavimo sąlygos. Na, o fengšui rekomendacijos skiriamos to kūno dvasiai. Kompleksiškai sujungus minėtus metodus, gaunami puikūs rezultatai, pagerinantys verslą.

 

 

Jonas JUKONIS - profesionalus radiostezistas
Kopijuoti be autoriaus sutikimo griežtai draudžiama

 

 
 
 

Susipažinkime   |   Radiostezija   |   Paslaugos   |   Nuorodos   |   Straipsniai   |   Kontaktai

TAIP PAT KVIEČIU APLANKYTI KITAS MANO SVETAINES:

RADIOSTEZIJA.LT

BIOENERGETIKA.LT

BIOTRONIKA.LT

BIOLOKACIJA.LT

BIORITMIKA.LT

GEOTRONIKA.LT

RADIONIKA.LT

AJUVERDA.LT

 
 

© 2007 - 2022 Jonas Jukonis. Kopijuoti be autoriaus sutikimo griežtai draudžiama.

Powered by: WebProBox