RU

 

 
Gyvybinė ci energija mūsų aplinkoje
 
Nuo seniausių laikų žmonės tikėjo tuo, kad visas pasaulis ir visa, kas jame egzistuoja, yra neapibrėžtoje substancijoje, kuri suteikia gyvybingumą. Ji buvo vadinama įvairiai: senovės graikų - pnevma, senovės žydų - ruach, indų - prana, katalikų - šventa dvasia, o kinų - ci.

Tai energija, spontaniškai pasireiškianti gyvenime, duodama gyvybė viskam, kas gyvuoja gamtoje su visomis formų įvairovėmis, kvapais, skoniais ir spalvomis. Tai energija, jungianti į visumą viską, nuo mažiausios dalelės iki milžiniškų objektų. Ši energija pernešama vėjo (fen) ir vandens (šui) srautais. Sniegas, lietus, uraganai, tornadai, audros ir saulės šviesa teikia žemei gyvybinę energiją iš kosmoso. Savo ruožtu ją spinduliuoja žemė - vandenynų bangavimu, geizerių ir ugnikalnių išsiveržimais, žemės drebėjimais, iš žemės trykštančiais šaltiniais. Žemė mums signalizuoja, kur yra teigiamos energijos koncentracijos. Šią energiją kinai nuo senų laikų vadino gyvenimo kvėpavimo energija. Radiostezininkas yra tikras meistras, jei sugeba surasti tokios energijos sroves, tekančias į gyvųjų ir mirusiųjų būstus.

Kinų žodynuose hieroglifas ci turi keliolika reikšmių: oras, gyvybinė jėga, dvasia, nuotaika, dvasinė jėga, gyvybinė energija. Pagal senovės Kinijos filosofiją visatą sudaro trys žiedai: visatos, žemės ir žmogaus. Visatos ci energija visada leidžiasi žemyn, o žemės ci energija visada kyla aukštyn. Žmogaus ci energija susidaro susidūrus visatos ir žemės ci energijoms, taigi mes visada esame veikiami dviejų ci energijos rūšių - visatos ir žemės.

Žmogus turi harmoningai derėti su aplinka. Žmogaus ir jo aplinkos srautai turi tekėti ramiai, švelniai ir darniai. Šiandien mes žinome, kad būtent šių dviejų energijos rūšių sąveika apibrėžia fengšui gerumo laipsnį nagrinėjamoje vietoje.

Ci - pagrindinis fengšui elementas, visos fengšui taisyklės veda į taisyklingą ci energijos subalansavimą. Nuo seniausių laikų žinoma, kad jei žemėje ir aplinkoje bus daug ci energijos, mes būsime stiprūs, laimingi, mūsų gyvenimas bus sėkmingas. Jei ci energijos kiekis bus mažas ir užterštas, tokioje aplinkoje gyvenantys žmonės bus nelaimingi, juos lydės nesėkmės. Neseniai radioastronomai nustatė, kad ci energija yra mikrobanginio spinduliavimo atmaina, o jos sudėtyje yra kosminės elektromagnetinės radiacijos.

Visos žmonėms skirtos būsto patalpos reikalauja atitinkamo ci energijos kiekio priklausomai nuo konkrečių patalpų, jų funkcijų. Ci energijos trūkumas sukelia sąstingį, o perteklius - chaosą. Ci energija statinyje turi judėti laisvai, be jokių pastangų, ji neturi sutikti kliūčių ir spąstų. Jeigu keliai, vedantys į pagrindinius statinio funkcinius elementus, užblokuoti, jūsų užduotis - panaikinti kliūtis.

Kadangi ci energija daugumai žmonių yra nejaučiama substancija, turime naudotis kitais požymiais, patvirtinančiais energijos buvimą ir jos stiprumą. Debesys, rūkas, vanduo, medžiai, žolė - objektai, nusakantys gerą ci. Kuo daugiau ci žemėje ir jos aplinkoje, tuo geriau augs medžiai ir žolės. Jie bus vešlesni ir stipresni. Reikia pažymėti, kad ci energijos srautai teka ne visada vienodai. Dažnai jie būna pertraukiami kokiu nors dirbtiniu statiniu - tuneliu ar keliu. Šiuo atveju ci energija ne tik sustabdoma, bet ir pažeidžiama. Ci energijai greitas transporto priemonių judėjimas turi neigiamą poveikį, išsklaido ją į visas puses. Todėl prie magistralių niekada nerasite gerų sklypų statiniams.

Ci energijos srautų nutraukimas ne visada gali būti kenksmingas. Gali būti net labai geras požymis, jei srautą nutraukia jūra, slėnis ir ežeras. Šiose vietovėse žemės sklypai - ypač geri gyvenimui, nes taip susikaupia visiems vertinga ci energija. Būtent ci energijos kaupimasis daro tokias vietas vertingas.

Ci teka greitai, lėtai, aukštyn, žemyn, į vidų, į išorę, aukštai, žemai, gilumoje ar paviršiuje. Ji kyla, leidžiasi, užpildo, ištuština, skęsta, iškyla, lankstosi, vinguriuoja, teka tiesiomis, kreivomis, banguotomis ar laužytomis linijomis, spiralėmis ir labirintais.

Įsivaizduokite energijos srautus, cirkuliuojančius jūsų namuose ir aplinkoje, galvodami apie juos alegoriškai ir jums taps aišku, kaip veikia ci energijos sistema.

Pavyzdžiui, įsivaizduokite kalnų upelį, vingiuojantį tarp uolų arba krintantį nedideliais kriokliais nuo stačių uolų šlaitų. Šiuo atveju vanduo teka greitai, keisdamas kryptį, sutikdamas kliūtis, sudarydamas sūkurius. Vanduo nusiteikęs agresyviai, jame daug veltui naudojamos energijos. Jei ci energija juda aplinkoje tokiu būdu, ji vadinama šenci, tokia netvarkinga ir nevaldoma energija kenksminga žmogui. Geriausiu atveju ji sumažins jūsų veiklos efektyvumą, o blogiausiu - pavers niekais visas jūsų pastangas.

Negatyvi šaci energija susikuria, kai ji labai greitai teka tiesia siaura vietove arba kai jai trukdo kampinės ar aštrios struktūros. Negatyvios energijos šaltinius sukuria palydovinių sistemų priėmimo ir perdavimo antenos, telefonų kabeliai, šviestuvų stulpai, vėliavų stiebai, špiliai ir pilonai.

Negatyvias energijas jūs galite nustatyti ir patys. Atsistokite prie pagrindinio įėjimo į statinį ir apsižvalgykite, pagalvokite apie aplink einančių kelių ir kelelių kryptis, atkreipkite dėmesį į kaimynystėje esančius statinius ir jų padėtį. Tą pačią procedūrą pakartokite ir statinio kiemo pusėje. Ypatingą dėmesį atkreipkite į miegamųjų ir svetainių langus, venkite tokių situacijų, kai susijungia keli neigiamų energijos šaltinių poveikiai, pavyzdžiui, kelio kampas, priešais stovinčio namo kampas ir į jus nukreipta palydovinė antena. Jei bloga statinio situacija, būtina jo aplinkos korekcija, apsauganti jį nuo neigiamų energetinių poveikių.

Dabar įsivaizduokite upės deltą netoli įsiliejimo į jūrą, kur jos tėkmė sulėtėja, o vandenys susimaišo su molio ir dirvožemio dalelėmis, plačiai išsilieja pajūrio pelkėse. Tokia energija vadinama sici. Ji silpna ir slogi, negalinti sukurti teigiamos aplinkos pojūčio. Statinyje, kuriame ji vyrauja, žmonės tampa abejingi ir apatiški, jiems nuolat trūksta gyvybės ir energijos. Supraskite tai, kad sąstingio zonose potencinė energija prapuola veltui ir tai turi didelę įtaką statinio gyventojams. Suradę tokias zonas savo namuose, koreguokite jas. Vietas su silpna ci energija labai lengva nustatyti. Ten paprastai tamsu, šalta, drėgna, ramu, niūriu, tuščia, baugu ir nešvaru. Tokiose vietose vyrauja aplaidumas, vienišumas, pučia vėjai, debesys dažnai dengia saulę, sodai nederlingi, o žmonės gyvena liguisti, prislopinti. Jei nėra ci, nėra ir gyvybinės energijos. Ci energijos trūkumas sunaikina sveikatą, meilę, veiklos ir likusias žmogaus gyvenimo sritis, tokiose vietose nepatartina gyventi.

Dabar įsivaizduokime upę su vidutinio greičio vandens tėkme. Vandenys ja tolygiai teka, joje jaučiamas nenutrūkstamas ritmas ir judėjimas į priekį, kuriam netrukdo jokios kliūtys, vidinė energija leidžia jai palaikyti tėkmės greitį ir kryptį. Tai - "patenkinto drakono" kvėpavimas - vienas iš fengšui meno tikslų.

Fengšui žino daug būdų sukurti šią idealią situaciją. Visų jų pagrindinis principas yra vienas - taisyklingas ci energijos cirkuliavimas. Jeigu ci energija nuolat judės apie jūsų namus, kaupsis ir neužsistovės atskirose vietose, prieš jus atsivers geriausios harmoningo gyvenimo galimybės.

Aklina siena prieš įėjimą į namus gali sustabdyti ci energijos patekimą į statinį. O laiptinė prieš tą patį pagrindinį įėjimą gali nuvesti ci energiją į statinio viršų, aplenkiant pagrindines gyvenamąsias patalpas.

Ci energijai poveikį daro daugelis faktorių: atskiros objektų charakteristikos, forma, atspindys, šešėliai, spalva, piešinys ir patys objektai, daiktai ir visos materijos formos. Ci energija sklinda garsu, šviesa, šiluma, elektra, vėju, griaustiniu, žaibu. Atskiri faktoriai, kuriuos jūs retai pastebite ar visai nepastebite: dėmės ant langų stiklų, netvarkingos spintos, susikaupusios šiukšlės, skilęs veidrodis, sulūžusi kėdė, plyšys lubose ar nelygios grindys - visa tai gali sukelti iškraipymus ir neigiamą poveikį ci energijai. Padedant radiostezijai įmanoma įvertinti gyvybinės energijos srautus visame statinyje. Jos pasiskirstymui įtakos turi kambarių ir koridorių konfigūracija ir net atskirų daiktų ant stalų vieta. Ci energija gali iš esmės pakeisti jūsų gyvenimą, padėdama spręsti iškilusias problemas.

Reikia pažymėti, kad fengšui pirmenybė atiduodama saikingumui prieš perteklių. Perteklius visur, taip pat ir ci energijoje, pažeidžia harmoninę pusiausvyrą. Tikiuosi, teko būti apžiūros bokštuose su žiedine panorama. Kai apžiūros sektorius viršija 180 laipsnių, patalpą užpildo perteklinė ci energija, kuri slegia joje esančius žmones, dažnai sukelia nerimo ir nepasitikėjimo savimi jausmus.

Žmonės labai greitai pripranta prie aplinkos, nors ji kartais būna labai netvarkinga. Jie žengia per netvarkingai sudėtus daiktus, dažnai meta nereikalingus daiktus ant grindų, tačiau mažai kas supranta, kad tai apsunkina ci energijos srovių tekėjimą būstuose ir jų aplinkoje. Taip atsiranda įtampa, įvairių buitinių ir sveikatos problemų. Pasistenkite pašalinti visas kliūtis ci energijos keliuose, tinkamai koreguoti juos. Jeigu į jūsų būstą patenka labai mažas gyvybinės energijos srautas, pasistenkite ją patraukti ir sulaikyti. Tai galima atlikti šviesa, judančiais daiktais ir objektais, kurie traukia dėmesį, pavyzdžiui, paveikslais. Gyvybinę energiją traukia ryškios spalvos, malonūs garsai, tekantis vanduo, augmenija ir gėlės. Žinokite vieną iš pagrindinių fengšui taisyklių: kas traukia jūsų dėmesį, patraukia ir ci energiją. Jei vieta patinka jums, patiks ir gyvybinei energijai.

Judesys stimuliuoja energiją, todėl tam panaudokite visas galimas priemones. Ci energija mėgsta augmeniją, vandenį, šviesą, šilumą, spalvas, atspindžius, judėjimą, ypač kreivų linijų trajektorijomis.

Būsto koridoriuose, visų patalpų kampuose patartina statyti apskritus stalelius, apvalias vazas, dėlioti apvalias pagalves, daiktus su apskritimine ornamentika ar apskritus kilimėlius. Žinokite, kad tikslinga, gyvybinės energijos tekėjimui įtakos turi ir jūsų būsto konstrukciniai elementai: laiptų padėtis, durų varstymo kryptis, langai ir daugelis kitų elementų. Norint optimaliai koreguoti būstą ir jame tekančias sroves, patartina kreiptis į profesionalus. Pateiksiu pagrindinius faktorius, kurie gali suaktyvinti (atverti kelią) arba sustabdyti gyvybinės energijos judėjimą patalpoje.

Ci energiją aktyvina Ci energiją stabdo
Koridoriai Sienos
Langai Uždaros durys
Tuščios patalpos Ankštos patalpos
Šviesa Tamsa
Klimatinis komfortas Per daug šalta ar karšta
Apvalios ir aptakios linijos Kampinės ir trikampės formos
Daiktai, jautrūs oro judėjimui Ramybės būklė

Būste laisvai tekanti energija - lyg upė, nešanti jums ilgaamžiškumą, gerovę ir sveikatą. Pasistenkite, kad Jūsų būste būtų gausu gyvybinės energijos, kad ji tekėtų natūraliais srautais. Tai padės jums gyvenime gauti viską, ko siekiate.

 

 

Jonas JUKONIS - profesionalus radiostezistas
Kopijuoti be autoriaus sutikimo griežtai draudžiama

 

 
 
 

Susipažinkime   |   Radiostezija   |   Paslaugos   |   Nuorodos   |   Straipsniai   |   Kontaktai

TAIP PAT KVIEČIU APLANKYTI KITAS MANO SVETAINES:

RADIOSTEZIJA.LT

BIOENERGETIKA.LT

BIOTRONIKA.LT

BIOLOKACIJA.LT

BIORITMIKA.LT

GEOTRONIKA.LT

RADIONIKA.LT

AJUVERDA.LT

 
 

© 2007 - 2024 Jonas Jukonis. Kopijuoti be autoriaus sutikimo griežtai draudžiama.

Powered by: WebProBox