RU

 

 
Žalingieji būsto elektromagnetiniai šaltiniai
 
Žmonės labai jautrūs elektromagnetiniams spinduliavimams. 1993 m. Ženevoje paskelbtose pasaulinės sveikatos apsaugos organizacijos mokslininkų darbuose ("Electromagnetic fields" WHO. Geneva 1993) sakoma, kad žmogaus kūnas spinduliuoja iki 300 Hz elektromagnetinį spinduliavimą. Iš to seka išvada, kad mes reaguojame į visų elektros linijų bei instaliacijų, namų ir biuro elektroninę įrangą, mobiliųjų telefonų, mikrobanginių krosnelių ir net palydovinių, radijo bei televizijos sistemų elektromagnetinius spinduliavimus. Kai kurie žmonės net fiziškai jaučia radiolokatorių impulsus. Užregistruoti atvejai kada arti radijo stočių gyvenančių žmonių pagalba priimamos laidos jų burnose esančių metalinių plombų pagalba. Prieš daug metų XX a. pradžioje kol mūsų nesupo milžiniški radiobangų laukai amerikiečių fizikas Albertas Abramsas sukonstravo prietaisą - osciloklastą, matuojantį žmogaus skrandžio raumenų reakciją į elektromagnetinius impulsus. Mokslininkas nustatė, kad skrandžio raumenys reaguodavo į silpniausius elektromagnetinius impulsus, sukeltus silpniausių elektros šaltinių.

Šiandien apie tai nutylima ir tai tapo nenagrinėjama problema. Mes net neturime supratimo, koks būtų mūsų gyvenimas be svetimų magnetinių laukų įtakos. Niekas iš mūsų nelinkęs galvoti net apie pražūtingą žmonėms buitinių elektros prietaisų ir radioelektronikos sistemų spinduliavimą.

Labai daug mokslininkų išreiškia savo hipotezes, kad dabartinis įtemptas politinis ir ekonominis gyvenimas turi ryšį su milžiniškais elektromagnetinių impulsų srautais, kurie beveik 200 mln. kartų viršiją tuos, kurie įtakojo mūsų protėvius XX amžiaus pradžioje.

Paaugliai ir jų tėvai dažniausiai nežino kokius elektromagnetinius stresus jų atžalos apsistačiusios elektronine aparatūra. Įprasta, kad jų miegamuosiuose yra televizoriai, magnetofonai, video magnetofonai, kompiuteriai, audio sistemos, radiolaikrodžiai ir net mobilūs telefonai. Elektroninė aparatūra būna nuolatos įjungta. Todėl nenuostabu, kad vaikai tampa viskam abejingais ir vos velka kojas. Gaila, kad buityje niekas nematuoja elektromagnetinių laukų stiprumą prietaisais.

Labai didelę įtaką turi netoli nuo būsto praeinančios elektros linijos (nekalbant apie aukštos įtampos linijas). Naujausių tyrinėjimų, kuriuos atliko Švedijos mokslininkai Feychting ir Ahlbom, duomenimis vaikai gyvenantys netoli elektros linijų 2-3 kartus dažniau suserga leukemija. Anglų mokslininkė Geen Philips dirbusi elektromagnetinių laukų tyrimo srityje 1995 m. paskelbtuose moksliniuose darbuose, įrodė tai, kad spinduliavimas, kurį sukelia buitiniai elektros prietaisai, gali iššaukti nenormalų ląstelių augimą žmoguje ir net vėžinius susirgimus. Labai pavojingi aukštos įtampos kabelių sukuriami elektromagnetiniai laukai. Jų žalingo veikimu spindulys nuo linijos į abi puses yra iki 400 metrų. Tai pas mus dažniausiai neįvertinama. Reikia pažymėti, kad patys didžiausi elektromagnetiniai laukai yra ne prie atramų, bet tarp jų. Pastatai esantys aukštos įtampos linijų neigiamų magnetinių spinduliavimų zonose jų labiau veikiami viršutiniuose nei apatiniuose aukštuose.

Sienos, medžiai ir aukštos tvoros tarp namo ir elektros linijų neapsaugo jų nuo žalingų elektromagnetinių srautų, tik dalinai sušvelnina juos įžemindami dalį elektrinių laukų. Jei Jūsų namas ar sodo namelis yra netoli aukštos įtampos linijų ar prie transformatorinių Jūs gyvenate pavojingoje sveikatai zonoje. Koks elektromagnetinių laukų poveikio stiprumas - tiksliai nustatomas tik radiostezijos pagalba.

Daugumas buitinių elektros įrengimų generuoja elektromagnetinius laukus net ir tada kada jie išjungti, nes elektronai juose pastoviai juda Norint to išvengti reikia įprasti išjungti prietaisų šakutes iš elektros rozečių. Ypač tai svarbu miegamuosiuose.

Bet kokie elektriniai įrengimai naudojami patalpų šildymui ar vėdinimui išskiria galingus elektromagnetinius laukus, todėl kategoriškai draudžiama miegoti arti oro kondicionavimo ar šildymo prietaisų. Turite įsitikinti ar jų nėra butuose už sienų. Elektriniai šildymo pledai ir pagalvės labai patogūs prietaisai tačiau venkite jų.

Vienas kenksmingiausių elektros prietaisų mūsų buityje yra pasenusio tipo, radiaciją ir žalingus elektromagnetinius spinduliavimus skleidžiantys televizoriai. Stenkitės kuo mažiau leisti laiko prie jo ir būkite galimai toliau nuo jų kineskopų. Neleiskite vaikams badyti nosimis į televizorių. Televizoriai spinduliuoja galingą elektromagnetinį lauką žalingą žmogaus sveikatai, kuris išlieka keletą dienų net išjungus televizoriaus šakutę iš elektros rozetės. Jei negalite gyventi be televizoriaus žiūrėkite ji nedaugiau kaip 2-3 valandas per parą. Niekada nejunkite jo dėl fono kada leidžiate vakarą su draugais ar švenčių metu.

Anglijos televizija BBC programa "Pasaulis rytoj" (Tomorrow's world) neseniai įvykdė pasaulį sukrėtusį eksperimentą. Prie televizoriaus kineskopo ekrano buvo pritvirtintas aukso grynuolis. Įjungtas televizorius 2 metams buvo patalpintas izoliuotoje patalpoje. Po dviejų metų mokslininkų komisija įėjusi į patalpą vietoj aukso grynuolio buvusio prie kineskopo rado švino gabalą. Elektronai spinduliuojantys iš televizoriaus kineskopo iššaukė aukso radioaktyvinį irimą. Manau nuo tolimesnių komentarų turime susilaikyti, nes mūsų organizmo atsparumas tūkstančius kartų silpnesnis už aukso atsparumą radiaciniam poveikiui. Tegul susimasto tie, kurie daug laiko praleidžia prie televizoriaus. Televizoriaus ypač pavojinga veikimo zona buityje tiksliai gali nustatyti radiostezija.

Nemažiau už televizorių žmogui žalingas kompiuteris. Jo poveikyje žmogus gauna visą "buketą" įvairių žalingų spinduliavimų (šviesos, ultravioletinio, labai žemų ir super dažnų dažnių ir radiacinius). Be to visada aktuali silpno rentgeno spinduliavimo problema per šonines ir galinę kompiuterio sieneles. Kompiuteriai spinduliuoja didžiulius teigiamų jonų srautus, kurie sukelia akių uždegimus, raumenų skausmus rankose ypač riešuose. Jūs galite dideliu atstumu žiūrėdami televizorių, bet esate priverstas sėdėti priešais monitoriaus ekraną dirbdami su kompiuteriu. Daugelyje vakarų pasaulio šalių draudžiama dirbti su kompiuteriais kuriuose naudojami katodiniai - spinduliniai kineskopai. JAV nėščioms moterims griežtai draudžiamą dirbti su kompiuteriu. Tas pats galioja ir Anglijoje. Moterims iš viso nepatartina artimai "bendrauti" su kompiuteriu. Jis iššaukia nevaisingumą, libido, problemas su akimis, odos uždegimus, menstruacinių ciklų sutrikimus ir net krūtų vėžį.

Kaip apsisaugoti nuo pragaištingo kompiuterio poveikio? Niekada nepalikite jo bereikalingai įjungto. Naudokite monitorių filtrus. Dirbdami kompiuteriu dėvėkite tik natūralios kilmės (nesintetinius) drabužius. Prie kompiuterių patartina turėti kambarines gėles. Pats efektingiausias augalinis kompiuterio neigiamo poveikio neutralizatorius yra Peru kaktusas (Cereus Peruvianus). Minėtos priemonės tik dalinai sušvelnins žalingą kompiuterio poveikį žmogui. Geriausias sprendimas dirbti su kompiuteriu kurio monitoriaus ekranas veikia skystų kristalų pagrindu. Iki minimumo sumažinančiu neigiamus spinduliavimus ir yra žymiai pranašesnis už techniškai pasenusius kompiuterių monitorius naudojamus Lietuvoje.

Sekantis pagal žalingumą buitinis elektroninis prietaisas mobilus telefonas Nustatyta neginčijamai jo žalingas poveikis žmonėms. Jei jūsų darbo pobūdis verčia naudoti mobilų telefoną naudokite jį kiek galima rečiau ir trumpiau. Būtinai didžiausio ar didelio garso režime. Stenkitės, kad telefono antena būtų kuo toliau nuo galvos. Šiuo metu Amerikos teismai užpildyti tūkstančiais bylų su ieškiniais dėl kompensacijų už prarastą sveikatą naudojantis mobiliais telefonais. Daugeliui žmonių jie iššaukia piktybinius auglius ausyse ir smegenyse, jiems išmokamos dideles piniginės kompensacijos. Amerikos federalinė medikamentų administracija rekomenduoja naudotis mobiliaisiais telefonais tik esant būtinumui, stengiantis, kad šaukiamasis signalas būtų kuo trumpesnis. Nežiūrint mobilių telefonų kenksmingo poveikio jų gamyba vystoma toliau, neseniai buvo sukurta globalinė palydovinė mobilaus ryšio sistema, kuri įgalina mus paskambinti i visą pasaulį. Tai labai patogu, bet būkite atsargūs, kenksmingas elektromagnetinis spinduliavimas naudojant juos žymiai didesnis nei paprastų mobilių telefonų.

Pranešimų gavikliai taip pat neigiamai veikia žmogaus organizmą. Nustatyta, kad jie iššaukia chroninius žmogaus organų prie kurių jie būna patalpinti uždegimus. Todėl jei naudojatės jais laikykite juos kuo toliau nuo kūno (rankinėje). Jei jums būtina juos laikyti prie savęs tai bent laikas nuo laiko keiskite jų laikymo vietą.

Vienas baisiausių žmogaus sveikatai elektromagnetinių prietaisų - mikrobanginė krosnelė. Pažangiose pasaulio šalyse nuo jų senai atsisakoma ir tenaudojamos elektroindukcinės krosnys. Maistas ruošiamas mikrobanginėje krosnelėje yra energetiškai suplėšomas, yra suardomi azotiniai proteino junginiai, suardoma visa maisto ląstelių struktūra. Tai ką mes valgome, paruošę mikrobanginėje krosnelėje, energetiniu požiūriu yra šiukšlės sukeliančios žmogaus organizmo sutrikimus. Mokslininkai atliko bandymus kurių metu keturiais skirtingais šiluminės energijos šaltiniais (elektrine plytele, dujine plytele, malkomis ir mikrobangine krosnele) buvo užvirinamas vanduo. Virintais vandenimis buvo laistomi vienodos rūšies ir stiprumo augalai. Geriausiai augo augalai laistomi malkomis užvirintu vandeniu. Panašiai augo augalai laistomi dujomis užvirintu vandeniu. Elektrine plytele užvirintu vandeniu laistomi augalai augo silpniau, ir buvo matomos augimo deformacijos. O mikrobanginėj užvirintu vandeniu laistomi augalai buvo išsigimę, neatpažįstami mutantai ir ilgesnį laiką laistomi žūdavo. Didelė tikimybė, kad mikrobanginė krosnelė po kurio laiko sugenda (užsienyje būtina jų profilaktika) ir pradeda praleisti pražūtingas elektromagnetines bangas.

Virtuvės elektromechaniniai prietaisai - mikseriai ir virtuviniai kombainai suteikia produktams grubumo ir aštrumo savybes, todėl jais paruoštą maistą reikia naudoti kaip įmanoma rečiau. Vartodami taip paruoštą maistą žmonės praranda energetinę pusiausvyra ir tampa nervingais ir neramiais.

Skustis patariama mechaniniais prietaisais, nenaudojant elektrinių skutimosi priemonių kurių sukeliamos elektromagnetinės bangos veiks jūsų smegenis.

Ypač didelį ir galingą elektromagnetinį lauką sukuria fenai, kuriais patartina visiškai nesinaudoti. Be neigiamo elektromagnetinio poveikio jie veikia plaukų fizinę struktūrą.

Reikia pažymėti ypač žalingą radijo ir televizijos retransliacijos stočių, bevielės kabelinės televizijos sistemų elektromagnetinių spinduliavimų žalingą poveikį žmonių sveikatai. Tai ypač aktualu Vilniuje, žmonės gyvenantys arti minėtų įrengimų turėtų būti stebimi sveikatos įstaigose. Pavojingus sveikatai elektromagnetinių bangų poveikius ir jų stiprumą tiksliai gali nustatyti radiostezija.

 

 

Jonas JUKONIS - profesionalus radiostezistas
Kopijuoti be autoriaus sutikimo griežtai draudžiama

 

 
 
 

Susipažinkime   |   Radiostezija   |   Paslaugos   |   Nuorodos   |   Straipsniai   |   Kontaktai

TAIP PAT KVIEČIU APLANKYTI KITAS MANO SVETAINES:

RADIOSTEZIJA.LT

BIOENERGETIKA.LT

BIOTRONIKA.LT

BIOLOKACIJA.LT

BIORITMIKA.LT

GEOTRONIKA.LT

RADIONIKA.LT

AJUVERDA.LT

 
 

© 2007 - 2024 Jonas Jukonis. Kopijuoti be autoriaus sutikimo griežtai draudžiama.

Powered by: WebProBox