RU

 

 
Statinių ir jų aplinkos energetinės charakteristikos
 
Šiame straipsnyje panagrinėsiu statinių formų poveikį ir trumpai apibūdinsiu, kokiam iš penkių energijos tipų statiniai priklauso.

Medžio stichija

Aukštos, tiesios vertikalios formos simbolizuoja kūrybą, augimą. Šiai stichijai priskiriame kolonas, obeliskus, bokštus, stulpus, kaminus. Medžio stichijai priskiriami dangoraižiai, kurių pasaulyje vis mažiau statoma, nes jie vis rečiau naudojami gyvenimo ar komerciniams tikslams.

Medis kaip statybinė medžiaga dar gana plačiai naudojamas Lietuvoje, visi iš medžio pastatyti statiniai priklauso medžio stichijai. Jie tinkamiausi kūrybiniam darbui, mitybos ir gydymo, tiekimo įstaigoms. Šios stichijos statiniuose tinkamiausia įrengti medžio gaminių ar baldų parduotuves.

Ugnies stichija

Šiai stichijai būdinga aštrios liepsnos forma. Ugnies stichijai feng shui priskiria aštrias kalvų viršūnes, trikampius statinių stogus bei konstrukcijas, aštrius statinių kampus. Bute ugnies simbolis - viryklė.

Ugnies stichijos spalva - raudona. Ugnis naudojama gaminant chemines medžiagas, todėl plačiai statybose paplitusios plastmasinės medžiagos charakterizuojamos ugnies stichija, kartu ir visi cheminiai gamybos procesai, kuriuose naudojamos krosnys ir ugnis.

Pagal radiostezijos teoriją, ugnis indukuoja intelektą, todėl ugnies stichijos formos statiniai tinkamiausi bibliotekoms ir mokslo įstaigoms. "Ugniniuose" statiniuose patartina kurti dizaino įmones.

Žemės stichija

Šios stichijos forma plokščio paviršiaus. Gamtoje tai ištįsusios plokščios kalvos, lygumos. Mieste tai neaukštų plokščiais stogais statinių kvartalas. Žemės stichijos pagrindinė forma - kvadratas.

Statiniai iš plytų priskiriami žemės stichijai. Jei plytų statiniai turi šlaitinius stogus, jie apibūdinami dvejomis viena kitą palaikančiomis žemės ir ugnies stichijomis, kurios lemia sėkmę ir stabilumą gyvenime. Žemės stichijos statiniai patikimi ir pastovūs, ypač jie rekomenduotini sandėliams bei garažams.

Metalo stichija

Tai aptakios formos kalvos ir namai su aptakios formos stogais, skliautais ir kupolais. Apvalios monetos simbolizuoja metalo stichiją, todėl gerai, kai komerciniai statiniai ar bankai turi kupolo formą ar bent kupolo formos salę lankytojams. Šiuo metu metalas - plačiai naudojama konstrukcinė medžiaga, tačiau ji labiau tinka komerciniams ir gamybiniams statiniams nei gyvenamiesiems namams.

Gelžbetonis - žemės ir metalo stichijų elementų kombinacija, kuri sudaro sėkmingą derinį finansinei veiklai. Visi gamybos procesai, naudojant pagrindinius metalo įrankius, priskiriami metalo stichijai. Tas pats tinka ir prekybos centrams, prekiaujantiems metalo konstrukcijomis bei gaminiais.

Vandens stichija

Ji neturi apibrėžtos formos ir perima formą tos aplinkos, į kurią patenka. Šiai stichijai visų pirma priklauso patys vandens telkiniai. Vandens stichijai priskiriamos neapibrėžtų formų aukštumos, kompleksiniai keistų apvalių formų statiniai. Vanduo - komunikacijos elementas ir visa, kas susiję su minčių ir idėjų ar informacijos perdavimu, visada išloš, jei procesai vyks vandens stichijos statiniuose.

Vandens stichijos statiniuose geriausia įrengti koncertų sales, paveikslų galerijas, literatūros salonus. Vandens stichijai priskiriamas stiklas plačiai naudojamas statiniuose kartu su plytomis, metalu ir medžiu. Vandens ir žemės stichijos viena kitą veikia destruktyviai, todėl blogai, kai ant plytų pamato stovi stiklinis statinys.

Medžio ir metalo stichijos derinasi su vandens stichija, todėl tokie deriniai laikomi sėkmingais.

Feng shui vandenį sieja su pinigais, visomis ryšio formomis, reklama, kompiuterinėmis technologijomis ir skysčių - alaus, gėrimų, skystų produktų gamyba.

Turėtumėte žinoti, kad pagrindinės penkios stichijos gali palaikyti ar griauti viena kitą. Jei jūsų statinio forma tokia pati kaip gretimo statinio ir jie priklauso tai pačiai stichijai, statinių energetinė sąveika bus harmoninga.

Jei gretimi statiniai priklauso skirtingoms stichijoms, gali kilti įvairių problemų. Todėl analizuojant aplinkos elektromagnetinių laukų įtaką statiniui būtinai reikia nustatyti, kokiai stichijai priklauso statinys ir kokioms stichijoms atstovauja jį supantys statiniai.

Tik viską įvertinus, galima spręsti apie statinio gerą ar blogą padėtį bei geriausią jo orientaciją.

Išanalizavus aplinkos elektromagnetinių laukų įtaką statiniui, būtinai reikia nustatyti, kokiai stichijai priklauso statinys ir kokioms stichijoms atstovauja jį supantys statiniai. Tik viską įvertinus bus galima spręsti apie statinio gerą ar blogą padėtį bei geriausią jo orientaciją.

 

Kad įsivaizduotumėte, koks minimalus galimas stichijų poveikis jūsų statiniui, pateikiu 25 sąveikų derinius po penkias aplinkos rūšis kiekvienai iš penkių stichijų.

Medžio stichija

Tai mediniai namai ar namai su kolonomis ir bokšteliais, aukšti, kolonų pavidalo (dažnai tokie būna monolitiniai) statiniai.

1. Aplinka - medžio stichija. Užmiesčio zonose, kaimuose tai gali būti paprasčiausi mediniai gyvenamieji namai, miškas ar medžiai. Tokia situacija beveik visada būna stabili. Miestuose grynos medžio stichijos aplinką sunku sutikti. Dažnai tai ne medžio stichijos aplinka, o tik ją atspindinti aplinka. Tai gali būti aukšti, panašūs į savotiškas kolonas statiniai, parkai, gatvių alėjos, tokioje aplinkoje statinys tinkamiausias įvairiausioms veiklų rūšims, susijusioms su maitinimu, žemės ūkiu ir rūpyba.

2. Aplinka - ugnies stichija. Šiai stichijai atstovauja visi miesto statiniai su stačiais, smailiais stogais ir kampuotais išoriniais kontūrais. Šio tipo statiniai daug daugiau atiduoda energijos kaimyniniams statiniams, nei gauna patys, todėl tokia miesto aplinkos statinių rūšis labai naudinga įrengiant joje mokyklas ar ligonines. Kaimuose tokioje aplinkoje nepatartina nieko statyti, nes joje didelė gaisringumo galimybė.

3. Aplinka - žemės stichija. Tokia statinių aplinka būdinga lygioms kaimo vietovėms ar miesto rajonams su neaukštais, vienodo aukščio sutaptindais stogais. Esančio tokioje aplinkoje statinio gyventojai visada gaus daugiau energetikos, nei atiduos. Tačiau taip bus tik kol nepažeistas gerasis aplinkos poveikis.

4. Aplinka - metalo stichija. Ji charakteringa kaimams, kurių kraštovaizdyje vyrauja aptakios, apvalios kalvų formos, statiniams su kupolais ir įvairiomis arkomis miestuose. Tokia aplinka labai pavojinga gyvenamųjų namų statybai. Joje gyvenantys nuolat jaus nesuprantamą, nemalonų energetinį poveikį, įkyrų baimės jausmą, psichologinę įtampą. Kinijoje metalinės apskritos monetos charakterizuoja metalo stichiją, todėl nagrinėjamoje aplinkoje negalima statyti jokių finansinių įstaigų ar bankų, nes firmos, esančios aplinkiniuose statiniuose, gali atimti iš jų energetiką.

5. Aplinka - vandens stichija. Jos išraiška gali būti upė, ežeras, tvenkinys. Tokioje aplinkoje bet kokiai veiklai skirtas statinys bus tinkamas. Tai ypač gera situacija gyvenamiesiems namams.

Ugnies stichija

Kaip jau žinote, tai - statiniai, _ primenantys ugnies liepsnos formą, statūs stogai, kampuoti statinių kontūrai.

1. Aplinka - medžio stichija. Kaimuose tai mediniai namai, miškas ar medžiai. Miestuose tai aukšti kolonų formos statiniai, konstrukcijos su stulpais ar kolonomis (tiltai, viadukai). Tokia situacija labai palanki bet kokiai veiklai ar gyvenamiesiems statiniams. Feng shui meistrų nuomone, tokiose vietose gimę vaikai bus labai protingi, nes ugnies simbolis - tai protas, intelektas, cheminiai pokyčiai ir gyvybė. Todėl ugnies stichijos miesto rajonai su medžio stichijos aplinka tinkamiausi įmonėms, kuriose naudojami įvairūs cheminiai procesai, o kaimuose -tinkamiausios vietos gyvulių fermoms.

2. Aplinka - ugnies stichija. Dviejų stichijų ugnis, ugnies kombinacija yra gera, nors dažnai nelabai pastovi. Tokiuose miesto rajonuose geriausia įrengti viešbučius, tačiau nuolatiniam gyvenimui jie netinkami, nes geras gyvenančių tokiuose namuose gyvenimas truks neilgai. Šių stichijų sąveikos zonose negalimą statyti komercinių centrų, nes jų veiklos sėkmė bus trumpalaikė. Tokiuose miesto rajonuose patartina įrengti madų namus ir salonus.

3. Aplinka - žemės stichija. Tai labai geras stichijų derinys. Kas gyvens ar dirbs tokių rajonų namuose, bus laimingi, sudarys visiems gerą įspūdį, bus visų gerbiami. Tai idealiai tinka ligoninėms, mokykloms, bibliotekoms ir visuomeninėms organizacijoms.

4. Aplinka - metalo stichija. Miestuose tokią aplinką gali charakterizuoti statiniai su metaliniais stogais ir rėminėmis konstrukcijomis. Ugnies stichija suardo metalo stichiją, todėl naudinga statyti įmones ar įstaigas, kurių pelnas gaunamas kitų sąskaita, laikantis žiaurių, negailestingų biznio principų. Tokioje vietoje gyvenantys žmonės gali sėkmingai pasireikšti politinėje veikloje.

5. Aplinka - vandens stichija. Tai blogiausia stichijų kombinacija. Ji netinkama nei gyventi, nei bet kokiai veiklai - tokių miesto zonų reikia vengti.

Žemės stichija

Šios stichijos sklypai ir namai vis dažniau pasitaiko miestuose. Tai neaukšti statiniai su sutaptindais stogais iš plytų ar betono. Norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad plytiniai namai su stačiais šlaitiniais stogais atstovaus ugnies situacijai, nes pagal feng shui forma yra svarbiau už medžiagą.

1. Aplinka - medžio stichija. Pagal feng shui teoriją tai - ideali miesto zona šeimyniniam gyvenimui, šeimai sukurti. Komercinės įmonės, įkurtos šios stichijos veikimo zonoje, po kurio laiko turės keisti veiklą, nes pirminė veikla nustos sektis.

2. Aplinka - ugnies stichija. Tokios aplinkos sklypas ar statinys sėkmingas gyventi ir ilgalaikei komercinei veiklai.

3. Aplinka - metalo stichija. Ji visai netinkama dalykiniams ir komerciniams statiniams, gyvenamiesiems namams. Tokioje miesto zonoje esantys statiniai tinkami tik kai kurioms mokymo įstaigoms: policijos mokykloms, karo akademijoms, žemės ūkio ir pramonės mokykloms.

4. Aplinka - žemės stichija. Tai tinkamiausias stichijų derinys gyvenamiesiems kvartalams.

5. Aplinka - vandens stichija. Tokios miesto zonos statiniai tinkami gyventi ir bet kokiai veiklai. Tačiau viskas bus pasiekiama juos supančių statinių sąskaita. Tokių zonų statinių gyventojams labai seksis įvairiausia veikla ir politinis gyvenimas.

Metalo stichija

Tai apvaliomis ir aptakiomis formomis pasižyminčios aplinkos ir statinių formos.

1. Aplinka - medžio stichija. Tai labai palanki situacija įstaigoms, kurios klestės eksploatuojamos kitus. Tai puikiausios vietovės apvalios architektūrinės formos bankų statiniams. Kaimuose, kur daug medinių namų, tokioje aplinkoje statiniai klestės ir duos pelno, nors tai būtų net maža parduotuvė.

2. Aplinka - ugnies stichija. Tokioje miesto aplinkoje nerekomenduojama įkurti finansinių įstaigų apvalių formų statiniuose, jei aplinkiniai statiniai su aštriais, stačiais stogais, trikampio konstrukcijomis. Žmonės, gyvenantys metalo stichijos gyvenamuosiuose namuose, visada turės finansinių sunkumų.

3. Aplinka - žemės stichija. Tai retas stichijų derinys. Jam esant bet kokia įstaigų veikla ar gamyba klestės ir pagal feng shui teoriją suteiks didžiausias galimybes praturtėti.

4. Aplinka - metalo stichija. Atvejis, kai statinio stichija sutampa, - visada gera situacija. Tačiau metalo statinio ir aplinkos stichijų derinys būna labai retas.

5. Aplinka - vandens stichija. Ši situacija nepageidautina finansinėms organizacijoms, nes jų pinigai gali "ištekėti" į aplinką, bet sėkminga leidykloms, televizijoms ir radijo stotims. Jos būtent ir gyvuoja, kad platintų ir skleistų aplinkiniams informaciją.

Vandens stichija

Šios stichijos statinius miestų kvartaluose lengva pažinti, nes jie neturi griežtų architektūrinių formų. Tai gali būti sudėtingi asimetriniai statinių kompleksai suapvalintomis neapibrėžiamos struktūros formomis.

Daugelyje Europos rekreacinių centrų dažnai įrengiami vidiniai baseinai, vandens kriokliai ir fontanai. Manoma, kad tai - interjero puošmenos, tačiau jų tikroji paskirtis - gero feng shui sukūrimas, neigiamų energetinių srautų neutralizavimas. Tai labai padidina įstaigų pelną, prekių apyvartą.

1. Aplinka - medžio stichija. Tokia aplinka geriausia visuomeninėms įstaigoms, nes feng shui teorijoje vanduo yra ir meno simbolis, todėl tokia situacija ypač palanki teatrų ir koncertų salių statiniams.

2. Aplinka - ugnies stichija. Tai bloga situacija. Tokioje aplinkoje statiniai turės didelę neigiamą energetiką. Jei tokioje aplinkoje yra gyvenamasis namas, jo gyventojai kenks vieni kitų interesams.

3. Aplinka - žemės stichija. Tokioje aplinkoje gyventi ar dirbti nepatartina, nes žmonės joje nuolat rizikuos reputacija, visada bus skandalų ir apkalbų objektai.

4. Aplinka - metalo stichija. Tai vienas geriausių variantų gyventi, komercinei ar bet kurioms kitoms veiklų rūšims. Aplinka akumuliuoja turto ir ilgalaikės gerovės energetiką.

5. Aplinka - vandens stichija. Irgi labai tinkama gyventi ir visoms veiklos rūšims.

Manau, įdėmiai perskaitę tai, kas parašyta, sugebėsite įvertinti, kokiai stichijai priklauso jus dominantis statinys, jį supanti aplinka, ir tinkamai diagnozuosite aplinkos su statiniu suderinamumą.

Darbo praktikoje mes dažniausiai susiduriame su gana sudėtingomis situacijomis, kai statinys ir jo aplinka veikiama keleto energetinių stichijų. Daugelio energetinių ir technogeninių energetinių srautų bei jų tarpusavio sąveikų. Viską tiksliai įvertinti labai sunku, tačiau būtina. Nes tai pagrindinis feng shui - mokslo apie žmogaus harmoniją su aplinka uždavinys.

 

 

Jonas JUKONIS - profesionalus radiostezistas
Kopijuoti be autoriaus sutikimo griežtai draudžiama

 

 
 
 

Susipažinkime   |   Radiostezija   |   Paslaugos   |   Nuorodos   |   Straipsniai   |   Kontaktai

TAIP PAT KVIEČIU APLANKYTI KITAS MANO SVETAINES:

RADIOSTEZIJA.LT

BIOENERGETIKA.LT

BIOTRONIKA.LT

BIOLOKACIJA.LT

BIORITMIKA.LT

GEOTRONIKA.LT

RADIONIKA.LT

AJUVERDA.LT

 
 

© 2007 - 2024 Jonas Jukonis. Kopijuoti be autoriaus sutikimo griežtai draudžiama.

Powered by: WebProBox