RU

 

 
Virgulės praranda paslaptingumą
 

virgulės

Nuo seniausių laikų buvo žinoma, kad Žemėje yra geros ir blogos vietos, kuriose visa kas gyva žūsta ir niekas neauga. Tuomet žmonių sveikatos pagrindai buvo dedami parenkant vietas statiniams. Žmonės kviesdavosi ,,specialistą“ vadinamą ,,virgulininku“ kuris būdavo kiekvienoje žmonių bendruomenėje. Paėmęs į rankas šviežiai nupjautą šakelę – virgulę , jis apeidavo sklypą ir patardavo kur statyti  namą, tvartą ar kasti šulinį. Virgulininkystė –tai sugebėjimas aptikti ir tyrinėti nematomus objektus ir spinduliuotes. Metodo esmė glūdi žmogaus įgimtame sugebėjime pasąmone jausti teigiamas ir neigiamas spinduliuočių zonas. Dirbančius su virgule galime laikyti žmonėmis su ekstrasensoriniais sugebėjimais. Virgulininkystės  mįslę stengėsi įminti daug tyrinėtojų, tačiau  ne vienam iš jų nepasisekė pateikti universalią ir tuo pačiu metu pakankamai įtikinančią hipotezę kuri paaiškintų šį gan mįslingą efektą.

virgulė

Parapsichologai pareiškia, kad yra kažkoks, nepaklūstantis fizikos dėsniams banginis spinduliavimas būdingas visiems kūnams.Būtent sąveikoje su juo virgulininko biolaukas sukiojant virgules susiderina su įvairiomis ieškomų objektų bangomis. Buvo bandymai visa tai susieti su neitrinų spinduliuote, tačiau nesėkmingai.

Paskutiniu metu atsirado protinga prielaida, kad ieškomi objektai veikia ne pačią virgulę bet virgulininko organizmą. Mokslininkai senai stengiasi suprasti atsakomąsias virgulių reakcijas žmogaus rankose. Šioje srityje reikia ypač pažymėti kruopščius tyrinėjimus kuriuos atliko  olandų profesorius S,Trompas (1950 – 1985 m.m.) ir Prancūzijos Sarbonos universiteto fizikos profesorius I. Rokaras (1960 – 1990 m.m.). Jie daugiamečių eksperimentų duomenų pagalba nustatė, kad žmogus su virgulėmis rankomis sugeba reaguoti į natūralios kilmės silpnų fizinių laukų gradientus. Ypatingą  vaidmenį  minėtoje reakcijoje atlieka saulės rezginys ir epifizis – du svarbūs žmogaus  bioenergetiniai centrai.

Amerikiečių mokslininkas – neurofiziologas, medicinos daktaras E,Dzurka nustatė, kad pas virgulininkus darbo metu vyksta dideli galvos smegenų elektrinio aktyvumo pokyčiai.

Sinchroninis galvos smegenų pusrutulių elektrinio aktyvumo įrašas parodė kad jų sąmonės stovis  tampa panašus į gilią meditaciją , kurią atlieka jogai.

Minėti darbai atmetė nuomonę apie virgulininkystę kaip į paprastą reflektorinę,nesavaimingą žmogaus rankų raumenų reakciją.Virgulininkystė susijusi su sudėtingu smegenų darbu ir turi panašią ekstrasensoriniams žmonių sugebėjimams prigimtį.          

Ilgą laiką  superaukštų dažnių virpesius , sklindančius iš bet kokios medžiagos,nebuvo galima nustatyti fiziniais prietaisais.Į juos reaguodavo tik virgulės energetiškai labai jautrių žmonių rankose.Tačiau virgulių era negrįžtamai baigėsi atsiradus naujiems, pažangiausios  torsioninės technologijos energetikos ir  spinduliuočių matavimų prietaisams kurių matavimų duomenys tikslūs ir konkretūs. Jei senovėje virgulininkų ekspertizės buvo pakankamai tikslios ,nes visi žemės ir aplinkos poveikiai žmogui buvo natūralios prigimties. Tačiau žmonija žengdama civilizacijos keliu atmetė praeities patyrimą. Veltui šiuolaikinis žmogus, Besinaudojantis civilizacijos dovanomis ir technologijomis, atitolo nuo gamtos. Mūsų aplinkos energetinė tarša lyginant su praeitmi padidėjo ne tūkstančiais, bet milijonais kartų. Juk dabar jau ne paslaptis, kad daugelis statinių ir net ligoninių pas mus pastatyta geopatogeninės zonose. Mirtingumas tokiose vietose keletą kartų didesnis, o susirgimų skaičius, tame skaičiuje ir onkologinių dieną iš dienos didėja. Tik dabar pasaulyje pradeda populiarėti pamiršti mokslai apie esminį aplinkos poveikį mums.

Šių problemų sprendimui susikūrė mokslas - radiostezija jungiantis viso pasaulio tautų energetinių žinių paveldą su naujausioms technologijomis  skirtomis žmogaus aplinkos poveikio ir jo sveikatingumo gerinimui. Didžiausias radiostezijos pasiekimas naujausios kartos  energetikos ir spinduliuočių matavimo prietaisai, patogeninių zonų blokatoriai. Jų matavimo diapazonas, tikslumas ir pritaikymas – fantastiškas. Jų pagalba galima nustatyti: žmogaus organų medicininę diagnostiką,metalų,mineralų, energetinių ir magnetinių  dislokaciją,bioenergetinius ir net dvasinius parametrus.

Šiuo metu radiostezinės ekspertizės virgulėmis neatliekamos. Tam naudojami naujausios matavimų technologijos ir metodai reikalaujantys specialaus pasiruošimo ir žinių.          

Todėl labai nemalonu kai mūsų virgulininkai skelbiasi esatis radiostezistais, galintys panaikinti ar net perstumti geopatogenines zonas (jas galima tik specialiais energetiniais prietaisais – blokatoriais užblokuoti). Virgulės rodo suminius energetinius laukus ir spinduluotes.Šiuo metu, priešingai nei senovėje jų šaltinių – tūkstančiai ,todėl žmogus su virgule negali jų visų iššifruoti ir nustatyti kokie iš jų šaltiniai pavojingiausi žmogui. Virgulėmis galime pasitikėti ieškant vandens, karstinių tuštumų. Tai gali rasti kiekvienas iš mūsų pasipraktikavęs su virgulėmis.

Jums gali daryti įspūdį reklaminiai gyrimaisi ,kad virgulininkai jaučia aplinkos energetinius poveikius. Juos jaučiate ir jūs. Todėl pasitikėkite savo intuicija ir pojūčiais kurie pasireiškia pas kiekvieną, tiesa skirtinguose lygmenyse,vystykite ir tobulinkite juos. Na o senovinių virgulių matavimo duomenų manau niekam nekils noras lyginti su radiostezinių prietaisų parodymais. Tiesa ,šiuo metu jie dar pakankamai brangūs ir todėl pas mus pasitaiko nesąžiningų, komerciniais tikslais žmonių patiklumu besinaudojančių ir neturinčių net paprasčiausių šiuolaikinių diagnozavimo prietaisų  bet su virgulėmis rankose, ar viską ,,jaučiantis“ be jų.

Dėl virgulėmis atliktų ekspertizių nepatikimumo šiuolaikiniame civilizuotame pasaulyje buvo atlikta daug mokslinių ekspertizių.

Jau 1917 metais JAV vidaus reikalų departamentas paskelbė negailestingą nuosprendį virgulininkams, kuriame buvo sakoma kad po daugelio nepasisekusių bandymų moksliškai pagrįsti virgulių fenomeną ir matavimų tikslumus kiekvienam turi būti aišku kad tolimesni testai šioje srityje, kuriuos atliko JAV geologinė tarnyba būtų tik visuomeninių lėšų švaistymas.

1971 metais Anglijoje gynybos ministerijos iniciatyva buvo atlikti virgulininkų sugebėjimų testai. Jų rezultatai buvo neigiami.Apie vykusį eksperimentą galima detaliai paskaityti 1971 metų „Nature“. Po to ,finansuojant kelioms komercinės televizijos kompanijoms,pakartotinai atlikti keli testai.Rezultatai vėl buvo neigiami.

1979 metų kovo mėnesį Romos apylinkėse keturi žymiausi italų virgulininkai Forga, Fontana, Itavziola ir Seneatore rungėsi dėl 10000 $  prizo, kuris turėjo atitekti teisingai nustačiusiam požeminio vandens tekėjimo kryptį testui išrinktoje vietovėje.Minėtą eksperimentą organizavo ir prižiūrėjo visam pasauliui žinomas,profesionalus iliuzijonistas James Randi, kuris tarp kitko demaskavo praeityje garsų Uri Gellerą apgaudinėjusį žmones tariamais sugebėjimais valios jėga lankstyti šaukštus.Testas italams baigėsi pilna nesėkme, nors jie iš anksto gyrėsi kad jau turi prizą kišenėje.

Didžiausias  savo apimtimi virgulininkystės mokslinio tyrimo programa buvo atlikta 1986 metais Vokietijoje. Tam Bundesministerium fur Forschung und Technologie (Vokietijos tyrimų ir technologijų ministerija) išskyrė Miuncheno fizikų ir biologų kolektyvui 400000 markių. Tuo metu Vokietijoje plito gandai apie pavojingas sveikatai baisiąsias „vandens gyslas“, kurių nustatymu,apsauginėmis nuo jų priemonėmis galėjo tik virgulininkai. Nors, kaip rašiau, jau žymiai anksčiau eilėje šalių jau buvo atlikti panašūs  tyrimai patvirtinę darbų su virgulėmis netikslumą ir neturinti jokio mokslinio pagrindo Vokietijos vyriausybė nesuabejojo dėl minėtos didžiulės ir brangios programos. Buvo tikimasi kad ji suteiks įtikinamą atsakymą dėl virgulininkystės.

Programai vadovauti buvo paskirti Miuncheno universiteto fizikai  H. D. Betz  ir Kulzer ir H.Wagner iš Miuncheno farmakologinės biologijos universiteto. Eksperimente aktyviai dalyvavo H.L.Koning – Miuncheno Politechnikos fizikas ir J.Trischler iš Niunbergo informatikos ir sisteminių tyrimų instituto. Reikia pabrėžti tai, kad jie visi buvo virgulininkystės šalininkai, įsitikinę fenomeno realybe.

Daržinės parterye buvo patalpintas vamzdis kuriame tekėjo vanduo. Vamzdžio padėtį buvo galima keisti.Parteryje,5 metrų aukštyje virš vamzdžio buvo testuojami virgulininkai, kuriems buvo užduotis nustatyti, bet kokiu būdu, vamzdžio su tekančiu vandeniu padėtį. Testas buvo atliekamas naudojant „dvigubo aklumo“ (double – blind) metodą , tai reiškia tai kad eksperimento vykdytojai būdami parteryje su virgulininkais patys neturėjo supratimo apie vamzdžio padėtį ir negalėjo savo elgesiu ar net pasąmone suteikti jokios informacijos. Testuoti savarankiškai panoro virš 500 virgulininkų įsitikinusių savo sugebėjimais. Prieš eksperimentą kiekvienas virgulininkas galėjo išmėginti savo virgulių jautrumą situacijoje kada apačioje esantčios „vandens gyslos“ – vamzdžio su tekančiu vandeniu padėtis buvo žinoma. Tik tuomet kai virgulininkas pareikšdavo kad jau yra atatinkamai pasiruošęs, jis pradėdavo bandymą, kurio metu reikėdavo nustatyti jam jau nežinomą vamzdžiu tekančio vandens padėtį.

Po atrankinių testų buvo atrinkti 50 geriausių virgulininkų kurie atliko virš 800 testų. Kiekvienu atveju virgulininkas nustatinėjo vamzdžio padėtį kurio padėtis buvo keičiama kompiuterio pagalba.Kiekvienas testas  buvo sudarytas iš dešimties bandymų kurių rezultatas buvo  išreiškiamas skaičių pora: natūrali vamzdžio padėtis ir virgulininko nustatytoji. Įvertinant eksperimento rezultatus buvo padaryta išvada kad taisiklingai  nustatyti vamzdžio padėtį daugumas negalėjo. „Daržinės operacija“ buvo dar vienas eilinis nepasisekęs bandymas norint patvirtinti virgulės fenomeną.

1992 metais panašus eksperimentas , dalyvaujant televizijai, įvyko Vokietijoje Kassel.Jame dalyvavo trisdešimt virgulininkų išm Vokietijos, Austrijos, Danijos ir Prancūzijos . Eksperimento metu puse metro po žeme buvo užkastas vamzdis į kurį buvo galima paleisti didelę vandens srovę. Užduotis buvo virgulėmis nustatyti ar vamzdžiu teka vanduo .ar ne. Ir šiuo atveju rezultatai buvo blogi...

Mūsų šalyje yra didelis virgulininkų būrys kurių  paranormaliniais sugebėjimais vertėtų suabejoti. Jie giriasi savo antgamtinėmis galiomis, sugebėjimais už kelis tūkstančius litų atlikti tokias diagnozes kokių nesugeba niekas atlikti.Sutikę tokį radiostezijos ,,specialistą“ su virgule rankoje paklauskite kodėl jis turėdamas tokius sugebėjimus taip nusivertina, kodėl nenori pasiimti jam priklausantį  milijono dolerių prizą.Gal jis nežino apie  amerikiečio James Randi įkurtą milijono dolerių prizą žmogui sugebančiam įrodyti savo paronormalinius sugebėjimus:virgulininko,telepatinius,psichokinetinius ir t.t. Premijos suteikimo sąlyga parodyti savo sugebėjimus komisijai į kurios sudėtį  be mokslininkų įeina profesionalūs iliuzionistai.Norintys laimėti prizą su sąlygomis jį gauti galima susipažinti  asmeninėje  James  Randi internetinėje svetainėje:

 www.randi.org/research/challenge/index.html   

Galimiems kandidatams galiu pateikti  ir pašto adresą: The James Randi Educational Foundation, 201 S.E.12th St(e.Davie Blvd), Fort Lauderdale, FL 33316 – 1815,U.S.A. Elektroninis paštas:  randi@randi.org   Sekmės virgulininkai!  

Virgulininkas

Energetinių ekspertizių duomenys gaunami virgulėmis yra nepatikimi ,todėl radiostezijos mokslas pataria svarbesnes ekspertizes atlikti tik naujausia testuota radiostezinių matavimų aparatūra. Plačiau apie virgules  skaitykite www.biolokacija.lt

virgulė

 

 

Jonas JUKONIS - profesionalus radiostezistas
Kopijuoti be autoriaus sutikimo griežtai draudžiama

 

 
 
 

Susipažinkime   |   Radiostezija   |   Paslaugos   |   Nuorodos   |   Straipsniai   |   Kontaktai

TAIP PAT KVIEČIU APLANKYTI KITAS MANO SVETAINES:

RADIOSTEZIJA.LT

BIOENERGETIKA.LT

BIOTRONIKA.LT

BIOLOKACIJA.LT

BIORITMIKA.LT

GEOTRONIKA.LT

RADIONIKA.LT

AJUVERDA.LT

 
 

© 2007 - 2024 Jonas Jukonis. Kopijuoti be autoriaus sutikimo griežtai draudžiama.

Powered by: WebProBox